Zobacz nasze produkty

 • Beton: kostka, krawężniki
 • Granit: kostka, krawężniki
 • Wyroby wg katalogu KPED
 • Elementy malej architektury
 • Geosyntetyki, geowłóknina, geosiatki
 • Kosze gabionowe, materace
 • Matriały sypkie, kamień, kruszywo
 • Płyty drogowe Mon i Yomb
 • Przepusty drogowe
 • Rury z żeliwa sferoidalnego do wody i kanalizacji
 • Rury PE i PE 100RC do wody i kanalizacji ciśnieniowej
 • Rury i kształtki PVC
 • Kształtki z żeliwa szarego i sferoidalnego do wody i kanalizacji
 • Kształtki do systemów PE zaciskowe, elektrooporowe, doczołowe
 • Armatura do wody z żeliwa szarego i sferoidalnego
 • Rury przewodowe, przeciskowe i kształtki kamionkowe
 • Rury drenarskie
 • Rury dwuwarstwowe PP
 • Zbiorniki dla wód opadowych
 • Rury i kształtki betonowe i żelbetowe
 • Studnie kanalizacyjne betonowe i tworzywowe
 • Separatory i osadniki
 • Odwodnienia liniowe polimerbetonowe, betonowe i tworzywowe
 • Włazy kanalizacyjne, wpusty uliczne i krawężnikowe
 • Pompy i przepompownie ścieków
 • Wyposażenie oczyszczalni ścieków
 • Płyty i ścianki peronowe
 • Fundamenty typ „P” i „K”
 • Płyty przejazdowe
 • Betonowe systemy kanalizacji
 • Systemy kanalizacji kamionkowej
 • Separatory i osadniki
 • Przepompownie
 • Odwodnienia liniowe i punktowe
 • Drenaż
 • Geowłókniny
 • Rury osłonowe do kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • Elementy nietypowe
 • Rury i elementy stalowe
 • Systemy połączeń rurowych
 • Rury i kształtki z tworzywa
 • Armatura przemysłowa
 • Pompy przemysłowe
 • Systemy p.poż
 • Uszczelnieniania i chemia przemysłowa
 • Zbiorniki
 • Maszyny i urzadzenia
 • Uzdatnianie wody
 • Skrzynki gazowe
 • Monozłącza
 • Połączenia pe/stal
 • Filtry do gazu
 • Kształtki doczołowe i elektrooporowe
 • Rury PE i PE 100 RC do gazu
 • Zawory do gazu
 • Zasuwy do gazu
 • Skrzynki uliczne