23.10.2019

Uzbrojenie działki budowlanej w Rzeszowie

 

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Błogosławionej Karoliny w Rzeszowie i terenów przyległych - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, układem komunikacji kołowej, miejscami postojowymi.

Inwestycja zrealizowana w latach 2018-2020 przez firmę ogólnobudowlaną ADKON oraz zakład remontowo-budowlany ADMA.

Dostarczane materiały z oferty HTI:

  • studnie betonowe/żelbetowe,
  • wpusty uliczne,
  • studnie tworzywowe,
  • rury PEHD,
  • rury PVC