24.03.2020

Ulica Nowa Bulońska w Gdańsku 2018 – 2020

Budowa Nowej Bulońskiej Północnej to jedna z największych realizowanych ostatnio inwestycji w Gdańsku, która połączyła dzielnicę Piecki-Migowo z południowymi dzielnicami Gdańska.

Inwestycja to budowa linii tramwajowej, jezdni oraz ścieżki rowerowej wraz infrastrukturą towarzyszącą.

Dostarczone przez HTI Północ materiały:

  • Studnie  Dn1200 1500 2000
  • Rury Żelbetowe DN800
  • Rury Stalowe 711x7,1
  • Odwodnienia punktowe torowisk
  • Płozy i manszety
  • Rury Drenarskie

Producenci: Sienkiewicz, Ecol-Unicon, PV Kluczbork, ACO, Kroll-Ziller Polska, Pipelife

Generalny wykonawca:NDI SOPOT SPÓŁKA AKCYJNA

Nowa Bulońska Gdańsk - HTI - dostawa rur, odwodnień

Budowa Nowej Bulońskiej w Gdańsku - dostarczenie rur przez HTI