Aktualne wydarzenia

Innowacja na ulicach. Koniec z zapadniętymi studzienkami kanalizacyjnymi?
2016-08-01
Na razie w jednym miejscu - na Wiadukcie Tarnobrzeskim. Rzeszów testuje nowe włazy kanalizacyjne, które mają się nie zapadać. - Zrobiliśmy kilka takich na dojeździe do granicy w Barwinku i działają... Czytaj więcej
Elektrownia Turów w Bogatyni
2016-07-14
Spółka HTI Śląsk dostarczyła materiały na inwestycję "Budowa instalacji do ograniczenia emisji tlenków siarki na blokach 4-6 w Elektrowni Turów" odwodnienie liniowe posadzek dla budynków:... Czytaj więcej
Pelplin
2016-07-13
HTI PÓŁNOC Oddział w Bydgoszczy dostracza Kiszkę Faszynową dla firmy Eko-tech Sp. z o.o., która realizuje na zlecenie GTC S.A. budowę rowu melioracyjnego na odcinku 6 000 mb. Czytaj więcej
Przebudowa ul. Zaułek Dworcowy w Toruniu - etap I
2016-07-13
HTI PÓŁNOC Oddział w Bydgoszczy zrealizował dostawę studni DN 1500, rur betonowych oraz GRP DN 800 na przebudowę ul. Zaułek Dworcowy w Toruniu -Etap I. Inwestorem jest Miejski Zarząd Dróg w Toruniu... Czytaj więcej
Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Dębnie
2016-06-02
HTI ZACHÓD Oddział w Szczecinie zrealizował dostawę rur kamionkowych DN200, DN300, DN600 na przebudowę ul. Wojska Polskiego w Dębnie. Inwestorem jest Gmina Dębno, a wykonawcą KONSORCJUM: Przedsiębiorstwo... Czytaj więcej