Aktualne wydarzenia

Przebudowa sieci rozdzielczej DN 350-500 w Lubinie
2016-08-05
Spółka HTI Śląsk dostarczyła materiały na przebudowę sieci rozdzielczej DN 350-500 o długości 1,29 km w rejonie ul. Hutniczej w Lubinie polegająca na wymianie na rurociągi preizolowane Inwestor:... Czytaj więcej
Innowacja na ulicach. Koniec z zapadniętymi studzienkami kanalizacyjnymi?
2016-08-01
Na razie w jednym miejscu - na Wiadukcie Tarnobrzeskim. Rzeszów testuje nowe włazy kanalizacyjne, które mają się nie zapadać. - Zrobiliśmy kilka takich na dojeździe do granicy w Barwinku i działają... Czytaj więcej
Elektrownia Turów w Bogatyni
2016-07-14
Spółka HTI Śląsk dostarczyła materiały na inwestycję "Budowa instalacji do ograniczenia emisji tlenków siarki na blokach 4-6 w Elektrowni Turów" odwodnienie liniowe posadzek dla budynków:... Czytaj więcej
Pelplin
2016-07-13
HTI PÓŁNOC Oddział w Bydgoszczy dostracza Kiszkę Faszynową dla firmy Eko-tech Sp. z o.o., która realizuje na zlecenie GTC S.A. budowę rowu melioracyjnego na odcinku 6 000 mb. Czytaj więcej
Przebudowa ul. Zaułek Dworcowy w Toruniu - etap I
2016-07-13
HTI PÓŁNOC Oddział w Bydgoszczy zrealizował dostawę studni DN 1500, rur betonowych oraz GRP DN 800 na przebudowę ul. Zaułek Dworcowy w Toruniu -Etap I. Inwestorem jest Miejski Zarząd Dróg w Toruniu... Czytaj więcej