Aktualne wydarzenia

Olsztyn, budowa ul. Towarowej; Zbiornik retencyjny
2017-09-14
Przy okazji przebudowy ulic Towarowej, Budowlanej i Cementowej firma HTI wspólnie z firmą Fabet realizuje dostawy na zlecenie Budmiex, zbiornika retencyjnego, który ma przyjmować nadmiar wody deszczowej... Czytaj więcej
Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków-"WIÓRY" Zapora - Doły Biskupie
2016-11-15
Firma HTI BP Południe o/Rzeszów dostarczyła materiały na inwestycję pod nazwą "Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków-"WIÓRY" Zapora - Doły Biskupie w msc. Kałków-Godów... Czytaj więcej
S-7
2016-09-14
Firma HTI BP Centrum dostarczyła materiały na budowę drogi ekspresowej S-8 (obwodnica Radomia). Przedmiotem dostaw były przepusty skrzynkowe, żelbetowe od rozmiaru 150x150x99 do 600x400x99(dwudzielny... Czytaj więcej
Rondo Sybiraków w Łodzi
2016-09-14
Firma HTI BP Centrum dostarczyła materiały na przebudowę ronda Sybiraków w Łodzi wraz z wymianą sieci ciepłowniczej i kanalizacyjnej. Przedmiotem dostaw były materiały preizolowane DN700, studnie... Czytaj więcej
Przebudowa sieci rozdzielczej DN 350-500 w Lubinie
2016-08-05
Spółka HTI Śląsk dostarczyła materiały na przebudowę sieci rozdzielczej DN 350-500 o długości 1,29 km w rejonie ul. Hutniczej w Lubinie polegająca na wymianie na rurociągi preizolowane Inwestor:... Czytaj więcej