Aktualne wydarzenia

S-7
2016-09-14
Firma HTI BP Centrum dostarczyła materiały na budowę drogi ekspresowej S-8 (obwodnica Radomia). Przedmiotem dostaw były przepusty skrzynkowe, żelbetowe od rozmiaru 150x150x99 do 600x400x99(dwudzielny... Czytaj więcej
Rondo Sybiraków w Łodzi
2016-09-14
Firma HTI BP Centrum dostarczyła materiały na przebudowę ronda Sybiraków w Łodzi wraz z wymianą sieci ciepłowniczej i kanalizacyjnej. Przedmiotem dostaw były materiały preizolowane DN700, studnie... Czytaj więcej
Przebudowa sieci rozdzielczej DN 350-500 w Lubinie
2016-08-05
Spółka HTI Śląsk dostarczyła materiały na przebudowę sieci rozdzielczej DN 350-500 o długości 1,29 km w rejonie ul. Hutniczej w Lubinie polegająca na wymianie na rurociągi preizolowane Inwestor:... Czytaj więcej
Innowacja na ulicach. Koniec z zapadniętymi studzienkami kanalizacyjnymi?
2016-08-01
Na razie w jednym miejscu - na Wiadukcie Tarnobrzeskim. Rzeszów testuje nowe włazy kanalizacyjne, które mają się nie zapadać. - Zrobiliśmy kilka takich na dojeździe do granicy w Barwinku i działają... Czytaj więcej
Elektrownia Turów w Bogatyni
2016-07-14
Spółka HTI Śląsk dostarczyła materiały na inwestycję "Budowa instalacji do ograniczenia emisji tlenków siarki na blokach 4-6 w Elektrowni Turów" odwodnienie liniowe posadzek dla budynków:... Czytaj więcej