31.07.2019

Przebudowa i rozbudowa Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej i Nabrzeża Mew

Przebudowa i rozbudowa Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej i Nabrzeża Mew oraz rozbudowa wewnątrzportowego toru wodnego.

Inwestycja realizowana na przełomie lat 2018-2020. w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku”. Dostarczany materiał dla generalnego wykonawcy firmy DORACO obejmuje materiał - ACO DRAIN S 200 K Korytko z polimerbetonu S 200 K.

 

ACO DRAIN - modernizacja portu w Gdańsku