25.07.2023

Przebudowa I etapu drogi powiatowej Lipa-Gielnia (woj. podkarpackie)

Nazwa inwestycji:

Przebudowa I etapu drogi powiatowej Lipa-Gielnia w województwie podkarpackim.

Dostarczyliśmy:

  • Rury PEHD
  • Materiały brukarskie
  • Żeliwo drogowe
  • Studzienki tworzywowe
  • Wpusty betonowe
  • Separator betonowy DN 2500