17.11.2023

PRZEBUDOWA DW 858 NA TRASIE SIERAKÓW-DĄBROWICA

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA DW 858 NA TRASIE SIERAKÓW-DĄBROWICA

Dostarczyliśmy:

  • RURY PP ID 600 na przepusty drogowe
  • ODWODNIENIE BETONOWE MEGA DN500 producenta Vodaland pełniące funkcję stoprynny dla płazów

przebudowa drogi
przebudowa drogi
przebudowa drogi
przebudowa drogi